The Ringling Design Podcast

With

Gil Royter

עונה 1 // פרק 4

בין עיצוב בינ"ל לעיצוב ישראלי | גיל רויטר

נכיר יותר לעומק את העבודה והעשייה של גיל רויטר ונצלול לשיחה קולחת על טרנדים, על ההשפעה של המגפה המשוגעת, שוני בין סגנונות עיצוב בינלאומיים, איזה מהם משפיע על סצינת העיצוב הישראלי, כיצד התפיסה הישראלית של עיצוב פנים משתנה עם הזמן, האמת בבתים אמיתיים לא סטריליים, לאן מועדות פניו של גיל במסע חייו ועוד כל כך הרבה!